"Вечерний Париж"

Холст на картоне 30х40 см, масло.